מפגש שישי 05.04.2017

במפגש נכחו 6 מתוך 7 החברים. 

במפגש התייחסנו לטקס הפתיחה של המרכז ללימודי מוגבלות, ולסוגיות של לימודי מוגבלות ככלי מחקר. בהמשך עברנו לדון במאמרו של דורון דורפמן: Dorfman, D. (2015). Disability Identity in Conflict: Performativity in the US Social Security Benefits System. T. Jefferson L. Rev.38, 47.‏

התייחסנו למספר סוגיות: אחריות החברה בהתאמת סביבת עבודה/לימודים, חסמים באוניברסיטה לאנשים עם מוגבלות, ונושא של שירות מותאם אישית. דיברנו בהמשך על המורכבות של הסוגיות- sick roll , ו sick roll