סטטיסטיקה בייסיאנית במחקר במדעי החברה: שימוש לניתוח נתונים ולבניית מודלים חישוביים

בשנים האחרונות, עקרונות בייסיאניים (Bayesian) מקבלים מקום הולך וגובר במחקר בדיסציפלינות שונות. הסטטיסטיקה בייסיאנית צוברת מעריצים ומשתמשים רבים ככלי קוהרנטי לניתוח נתונים וצבירה שיטתית של ידע. במקביל, גובר השימוש בעקרונות בייסיאניים בתאוריות ומודלים רבים מתחומים שונים המנסים לתאר את האופן בו ידע, אמונות ותפיסות משתנות ומתעדכנות בתגובה למידע חדש. המטרה של החברותא היא להוות מסגרת בעל אופי פרקטי לחשיבה על האופן שבו סטטיסטיקה בייסיאנית ובניית מודלים בייסיאניים יכולים לתרום לדוקטורנטים מתחומי מחקר שונים.