מפגשים

המפגשים בסמסתר (א) יהוה התאריכים האלו בחדר 5420 במדעי החברה

5.12.2016 13:00
19-12-2016  9:00
4.1.2017 1430
18.1.2017 1430
  התאריכים בהמשך ובסמסתר ב יקבעו בהמשך
 
 
 
The meetings in Semester (A) will be held in room 5420 in the social science department
The first meeting will be held  on the dates:
5.12.2016 13:00
19-12-2016  9:00
4.1.2017 1430
18.1.2017 1430
Meetings in the next semester will be determined later.