מפגש ראשון

מפגש הראשון עסק בעניין של סקרים. דיברנו על למה סקרים בזמן האחרון נכשלים ( ברק-אט  בחירות ישראל אחרון, והכי עדכני בחירתו של טראמפ.

אחד מהחברים בקבוצה ניר קוסטא התחיל את המפגש בשאלה למה יש סקרים? למה משתמשים בהם? מה אפשר לחליף את הסקרים?

גם דיברנו על עליית פופילזם באירופה, השפועתיו וגם העניין האם טראמפ המועמד יהיה דומה לנשיא ?  

The first meeting discussed surveys  and political polls. We talked about why recent polls have failed (Brexit'  last elections in Israel, and the most recent election of Trump.
One of the members of the group Nir Costa began the meeting asking why there are surveys? Why we  use them? What can replaced the polls?
We also talked about the  rise of populism in Europe, whether Trump the candidate will be similar to the president. In adition we spoke about what we perceive his foreign policy to be.

The participants in the meeting were:

Chagai Weiss, Natan.Milikowsky,Neal Tsur , Nir Kosti, Lotem Bassan, Yair Amitai, Aurel Diamond' Jony Essa 
,