המדינה והאינטרנט במבט בינתחומי

רקע

במהלך העשורים האחרונים הפכו האינטרנט והרשתות החברתיות לחלק אינטגרלי ממרקם החיים הציבוריים והפרטיים. כחלק מחדירתו של האינטרנט והשפעתו הגוברת ביחסים בין מדינות ובין המדינה לאזרחיה, מתחדדות שאלת תפקידם והשפעתם של המדינה ושל שחקנים לא-מדינתיים כארגוני טרור וגרילה בעולם דיגיטלי מחובר.

אולם למרות העיסוק המחקרי הגובר בחשיבות ובהשלכות האינטרנט, רוב המחקר העוסק באינטרנט מפוזר בתוך דיסציפלינות מחקריות שונות והשיח המחקרי בו נותר פעמים רבות מבודד ומקוטע. בכדי להתגבר על הפרדה דיסציפלינרית זו, היוצאת כנגד אופיו של האינטרנט כמאתגר מחיצות דיסציפלינריות מסורתיות, קבוצת דיון זו תבחן סוגיות הקשורות למדינה ולאינטרנט במבט בינתחומי. מטרתו של פורום זה היא לחבר בין חוקרים צעירים ממגוון רחב של דיסציפלינות אקדמיות העוסקים במחקרם באינטרנט ובהשלכותיו החברתיות והפוליטיות.

לטופס ההרשמה לרשימת התפוצה