הקבוצה

הקבוצה

הקבוצה, שתיפגש אחת לחודש בקמפוס הר הצופים, תבחן את האינטרנט, תוך דיון בהשלכות של השימוש במרחב המקוון על ידי שלושה סוגי שחקנים עיקריים: ממשלות, שחקנים לא-מדינתיים ותנועות חברתיות הפועלות בגבולות המדינה.

החלק הראשון של סדרת המפגשים יוקדש להיכרות עם טקסטים תיאורטיים מרכזיים על האינטרנט, השלכותיו על המדינה ועל שחקנים פוליטיים נוספים. בשלב מאוחר יותר יוכלו המשתתפים בקבוצה להציג את מחקריהם במטרה לקבל משוב וביקורת על עבודתם. 

---

ראשי הקבוצה:

אדם הופמן, המחלקה למדע המדינה
Adam.hoffm@gmail.com
רותם מדזיני, ביה"ס למדיניות ציבורית
rmedzini@gmail.com