מפגשי הקבוצה

מפגש פתיחה של הקבוצה

במפגש הפתיחה של הקבוצה, חברי הקבוצה הציגו את עצמם ואת תחומי העניין והמחקר שלהם. בהמשך, מובילי הקבוצה הציגו את הסוגיות השונות שבהן תעסוק הקבוצה. לבסוף, חברי הקבוצה דנו ביניהם בספרות מומלצת ושיתפו את חברי הקבוצה במרכזי ומכוני מחקר מובילים מרחבי העולם.

מפגש בנושא כוח מקוון

במסגרת המפגש השני, חברי הקבוצה דנו בסוגיה של כוח באינטרנט. במסגרת המפגש החברים בקבוצה דנו במאמר של פרופ' יוחאי בנקלר מבית הספר למשפטים ומרכז ברקמן שבאוניברסיטת הרווארד - Degrees of Freedom, Dimensions of Power. המפגש היה לקראת הרצאה של פרופ' בנקלר שהתייקמה במרכז למשפט וטכנולוגיה שבאוניברסיטת חיפה.