המדינה והאינטרנט במבט בינתחומי

רקע

במהלך העשורים האחרונים הפכו האינטרנט והרשתות החברתיות לחלק אינטגרלי ממרקם החיים הציבוריים והפרטיים. כחלק מחדירתו של האינטרנט והשפעתו הגוברת ביחסים בין מדינות ובין המדינה לאזרחיה, מתחדדות שאלת תפקידם והשפעתם של המדינה ושל שחקנים לא-מדינתיים כארגוני טרור וגרילה בעולם דיגיטלי מחובר.

אולם למרות העיסוק המחקרי הגובר בחשיבות ובהשלכות האינטרנט, רוב המחקר העוסק באינטרנט מפוזר בתוך דיסציפלינות מחקריות שונות והשיח המחקרי בו נותר פעמים רבות מבודד ומקוטע. בכדי להתגבר על הפרדה דיסציפלינרית זו, היוצאת כנגד אופיו של האינטרנט כמאתגר מחיצות דיסציפלינריות מסורתיות, קבוצת דיון זו תבחן סוגיות הקשורות למדינה ולאינטרנט במבט בינתחומי. מטרתו של פורום זה היא לחבר בין חוקרים צעירים ממגוון רחב של דיסציפלינות אקדמיות העוסקים במחקרם באינטרנט ובהשלכותיו החברתיות והפוליטיות.

לטופס ההרשמה לרשימת התפוצה

About the Team

The Internet and the State in an Interdisciplinary Perspective

During the last few decades, the Internet and online social networks have become an integral part of our public and private lives. As part of the Internet’s growing diffusion in society, its increased influence on international relations, and its impact on citizen-state relations, questions associated with the role and influence of states and non-state actors are being magnified within digitally networked contexts.

However, despite the increased scholarly interest in the Internet and its political consequences, most Internet-related research is scattered across different academic disciplines, resulting in an isolated and fragmented research concerning the Internet. In order to overcome this disciplinary fragmentation, – fragmentation that is contrary to the Internet’s character as a phenomenon that challenges classical disciplinary barriers – this research group investigates the relationships between states and the Internet from an interdisciplinary viewpoint. The goal of the group is to bring together graduate students from different disciplines who focus their research on the Internet and its social and political consequence.

During our meetings, the group will investigate the use of the Internet by three categories of actors: governments, non-state actors, and social movements working within state boundaries. This framework offers to promote a joint interdisciplinary research discussion into the Internet and its influence from a social sciences viewpoint. The first part of the forum will focus on the reading of leading texts investigating the Internet, its influence over the state and other political actors. In later stages, participants will have the opportunity to present their research projects in order to receive feedback on their work from the other participants in the group.

Group directors:
Adam Hoffman, Department of Political Science
Adam.hoffm@gmail.com
Rotem Medzini, The Federmann School of Public Policy and Government
rmedzini@gmail.com

הקבוצה

הקבוצה

הקבוצה, שתיפגש אחת לחודש בקמפוס הר הצופים, תבחן את האינטרנט, תוך דיון בהשלכות של השימוש במרחב המקוון על ידי שלושה סוגי שחקנים עיקריים: ממשלות, שחקנים לא-מדינתיים ותנועות חברתיות הפועלות בגבולות המדינה.

החלק הראשון של סדרת המפגשים יוקדש להיכרות עם טקסטים תיאורטיים מרכזיים על האינטרנט, השלכותיו על המדינה ועל שחקנים פוליטיים נוספים. בשלב מאוחר יותר יוכלו המשתתפים בקבוצה להציג את מחקריהם במטרה לקבל משוב וביקורת על עבודתם. 

---

ראשי הקבוצה:

אדם הופמן, המחלקה למדע המדינה
Adam.hoffm@gmail.com
רותם מדזיני, ביה"ס למדיניות ציבורית
rmedzini@gmail.com

מפגשי הקבוצה

מפגש פתיחה של הקבוצה

במפגש הפתיחה של הקבוצה, חברי הקבוצה הציגו את עצמם ואת תחומי העניין והמחקר שלהם. בהמשך, מובילי הקבוצה הציגו את הסוגיות השונות שבהן תעסוק הקבוצה. לבסוף, חברי הקבוצה דנו ביניהם בספרות מומלצת ושיתפו את חברי הקבוצה במרכזי ומכוני מחקר מובילים מרחבי העולם.

מפגש בנושא כוח מקוון

במסגרת המפגש השני, חברי הקבוצה דנו בסוגיה של כוח באינטרנט. במסגרת המפגש החברים בקבוצה דנו במאמר של פרופ' יוחאי בנקלר מבית הספר למשפטים ומרכז ברקמן שבאוניברסיטת הרווארד - Degrees of Freedom, Dimensions of Power. המפגש היה לקראת הרצאה של פרופ' בנקלר שהתייקמה במרכז למשפט וטכנולוגיה שבאוניברסיטת חיפה.