מן הנעשה במפגשים

מפגש ראשון: הדרך עד כה

המפגש הראשון התקיים ביום שישי ה-18 לינואר באוניברסיטה העברית. במפגש זה שוחחנו על השנה החולפת, הצגנו משתתפים חדשים וקבענו מתווה טנטטיבי לשנה הנוכחית. במהלך השיחה עלתה החשיבות של קבוצה מגובשת שמתכנסת לצורך משימת חקר. במקביל להצגת חשיבות זאת, הועלו גם הקשיים בשימורה של קבוצה זאת תוך כדי לימודי הדוקטורט.


מפגש שני: הכל מכתוב והרשות נתונה

המפגש השני התקיים ביום חמישי ה-24 לנובמבר במרכז לבריאות הנפש באר שבע. מפגש זה, אשר נועד במסגרת הכנס "הכל מכתוב והרשות נתונה: הנגשת בריאות הנפש לאוכלוסייה רב תרבותית בדרום", היה פרי ארגונו של ד"ר יוני גז, אחד ממשתתפי רשת החוקרים של הקבוצה. במהלך הכנס הוצגו הקשיים המלווים את הדינמיקה היום יומית בטיפול בין תרבותי והתקיים דיון ענף במסגרת פאנל מומחים. בין הדוברים בכנס היו גם פרופ' מולי להד, נשיא מרכז "משאבים" לפיתוח משאבי התמודדות ומיסודו של המרכז לשעת חירום, שנשא הרצאה בנושא "אתגרים בעבודה בין ורב תרבותיות" ופרופ' מרוואן דוירי, יושב ראש ארגון "עדאלה" – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל,  ששוחח על "פסיכותרפיה רגישת תרבות: המקרה הערבי".


מפגש שלישי: הכנס הסוציולוגי

המפגש השלישי של קבוצת המחקר התקיים ביום שני ה-30 לינואר באוניברסיטה הפתוחה ברעננה. במפגש זה החלטנו להתכנס במסגרת הכנס השנתי של האגודה הסוציולוגית הישראלית. במהלך הכנס ישבנו במושבים מקבילים ובעיקר סביב המושב של "גבולות במשא ומתן: בין חברה לרפואה מטעם קהילת בריאות ורפואה". במסגרת המושב פגשנו גם משתתפים חדשים והחלטנו לפרסם קול קורא מחודש לשם הרחבה המליאה המשתנה.  


מפגש רביעי וחמישי: תערוכת Brain Gain 2017

מפגש זה התקיים כמפגש כפול ביום שישי ה-24 לפברואר באוניברסיטה העברית, זאת במסגרת תערוכת Brain Gain 2017 שמאורגנת זאת השנה השנייה על ידי ראש הקבוצה, עמנו אוראל בני מהמחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אנג'ל מתי מהמחלקה לפסיכולוגיה ואופיר יעקב מבית הספר לחינוך (שלושתם דוקטורנטים באוניברסיטה העברית). הכנס מהווה יוזמה שלנו כדוקטורנטים עבור חברינו הדוקטורנטים, ובמסגרתו השנה לקחה חלק קבוצת המחקר, הן דרך הגעה ותמיכה, והן דרך השתתפות פעילה באמצעות הצגת נושא המחקר. במהלך הכנס הדגשנו את חשיבות הנושא של תקשורת המדע ואירחנו את ד"ר מיכה גודמן (כותב רב המכר "סודותיו של מורה נבוכים") אשר שוחח על "חיים אקדמיים או חיים ציבוריים". במהלך הכנס נפגשו חברים מקבוצת המחקר גם עם משתתפים מקבוצת המחקר "תקשורת המדע". מידע נוסף על קבוצת תקשורת המדע ניתן למצוא בקישור הבא:

http://limudchevruta.huji.ac.il/book/%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%A...


מפגש שישי: נפש, תרבות ונגב

מפגש זה התקיים ביום שלישי ה-21 למרץ באוניברסיטת בן-גוריון בנגב. במהלך המפגש הכרנו משתתפים חדשים והרחבנו את ידיעתנו אודות תפיסות של נפש בקרב אוכלוסיות בין-תרבותיות מגוונות.


מפגש שביעי ושמיני: הכנס האנתרופולוגי

מפגש זה התקיים ביום רביעי ה-17 למאי וחמישי ה-18 למאי במסגרת הכנס האנתרופולוגי הישראלי שעיסוקו השנה בנושא של בין "עבודה" ל"שדה": חשיבה על ייצור ידע ועל זהות מקצועית באנתרופולוגיה עכשווית. במהלך הכנס נפגשנו גם עם משתתפים מקבוצת המחקר "תקשורת המדע".


מפגש תשיעי: טיפול תרבותי ותרבות טיפולית

מפגש זה התקיים ביום שני ה-26 ליוני באוניברסיטה העברית והיה במתכונת פתוחה לסטודנטים לתארים ראשונים. במהלך המפגש אירחנו תלמידים ממגוון תחומי לימוד שמתעניינים במערכת היחסים שבין טיפול ותרבות, ופגשנו משתתפים אורחים מאוניברסיטת בן-גוריון שבנגב שנכחו במפגש נפש, תרבות ונגב.


מפגש עשירי: סיכום

מפגש זה התקיים ביום חמישי ה-6 ליולי במכללה האקדמית תל אביב-יפו. במהלך המפגש סיכמנו את מפגשי הקבוצה בסמסטר זה ושוחחנו על עתידה של הקבוצה, כפי שיצוין בהמשך.
 

תכניות להמשך הקבוצה

זאת השנה השנייה של קבוצה זאת והיא הייתה רוויה כל טוב. לאור מבנה תכנית לימוד בחברותא, ולאחר דיון מעמיק ותומך עם ראש התכנית פרופ' רז חן-מוריס והחברים בה, נראה כי בשנה הבאה עתידה לצאת הקבוצה לדרך עצמאית שתתבהר בהמשך. התרומה של תכנית לימוד בחברותא הייתה, ועודנה, משמעותית מעבר לכל ספק והיינו שמחים לקשור את קבוצתנו אליה גם בעתיד.

 

לחברות בקבוצה ולשמירה על קשר:

עמנו, אוראל בני
המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
OrelB.Amano@mail.huji.ac.il

מומלץ להירשם בקישור: https://goo.gl/forms/yfv90lmTfg1x1zh72.