מועדי המפגשים ומיקומם

מועדי המפגשים הפרונטליים ומיקומם

יום שישי ה-18 לנובמבר (האוניברסיטה העברית, הר הצופים)

יום חמישי ה-24 לנובמבר (המרכז לבריאות הנפש, באר שבע)

יום שני ה-30 לינואר (האוניברסיטה הפתוחה, רעננה)

יום שישי ה-24 לפברואר (מפגש כפול- כנס Brain Gain 2017) (האוניברסיטה העברית, הר הצופים)

יום שלישי ה-21 למרץ (אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, באר שבע)

יום רביעי ה-17 למאי וחמישי ה-18 למאי (מפגש כפול- כנס האגודה האנתרופולוגית הישראלית) (מרכז קהילתי, כפר קאסם)

יום שני ה-26 ליוני (האוניברסיטה העברית, הר הצופים)

יום חמישי ה-6 ליולי (האקדמית תל אביב-יפו, יפו)