נשיות במרחב הדתי

נשיות במרחב הדתי: חוויה, נוכחות וייצוג

קבוצת החברותא תהווה במה אקדמית, מקצועית וחברתית שתאפשר לתלמידות מחקר לדון בסוגיות העולות בהצטלבות חקר הדתות ולימודי מגדר, תוך שימוש בתיאוריות, מתודולוגיות, הקשרים שונים וסוגיות מחקריות רלוונטיות למשתתפות.

קבוצת החברותא 'נשיות במרחב הדתי: חוויה, נוכחות וייצוג' תעסוק בסוגיות של נוכחות נשים בעולם הדתי, החוויה הדתית הנשית, כמו גם ייצוגן של נשים בעולם הדתי. משתתפות הקבוצה ידונו בהקשר הרחב של סוגיות הקשורות בנשיות במרחב הדתי, כמו מנהגי החברה, ההיסטוריה הנוכחת בה, האידיאולוגיה ותפישות העולם המעורבות, כמו גם ביטויים ספרותיים ואמנותיים לאותם קונפליקטים או אפיקי צמיחה. קבוצת החברותא מזמינה חוקרות המתעניינות בשדות דומים אך מחוגים שונים, כדי לאפשר שיח מפרה ועיגון תיאורטי מגוון.

מטרת קבוצת החברותא היא ליצור לימוד עמיתים בנושא נשיות במרחב הדתי. המפגשים יכללו שיח אקדמי אינטרדיסציפלינרי ביקורתי וקשוב שיתרום למחקרם של המשתתפות ויעשיר את הידע והמחשבה שלהן. בהתאם לאופי הקבוצה שתתגבש, המפגשים יכללו מתן משוב על כתיבה אקדמית, או שיטות לפיתוח מחקר, לצד דיון ולמידה משותפת של נושאים נבחרים. חלק מהמפגשים יעסקו בהיבטים תיאורטיים ובשיטות מחקר רלוונטיות, וכן בלימוד של סוגיות עדכניות מהמחקר בארץ ובעולם. מפגשים אחרים יעסקו בדיון במחקר הספציפי של כל משתתפת וקבלת משוב.

הקבוצה תיפגש בימי שני בין השעות 10:30-12:00, באוניברסיטה העברית בקמפוס הר הצופים.

תאריכי המפגשים: סמסטר א':  12.11 (מפגש פותח שנה), 3.12, 24.12, 14.1, חופשת סמסטר: 4.2, 25.2, סמסטר ב': 18.3, 8.4, 29.4, 20.5 (מפגש פתוח לקהל הרחב), 10.6 (מפגש מסכם שנה).