יסודות השיח התלמודי

קבוצת הלימוד והמחקר "יסודות השיח התלמודי" עוסקת בדרכי-השיח התלמודיות וההלכתיות. הקבוצה שלנו מבקשת להסיט את המבט אל מעבר לתכנים ההלכתיים, המשפטיים והרעיוניים המצויים בספרות התלמודית, ולהתמקד במשא ומתן התלמודי עצמו, אותה דיאלקטיקה המהווה את השלד היסודי של סוגיות התלמוד, ומקנה לספרות זו את אופייה הייחודי.

קהילות המלומדים היהודיות אשר תורתם משוקעת בספרות התלמוד וההלכה, גיבשו לעצמן דרכי שיח מגוונות וייחודיות, אשר שימשו אותן לפרשנות, יישום והרחבת מסורות התורה שבעל פה. דרכי השיח התלמודיות הן לעתים מזומנות סבוכות וזרות בעיני הקורא המודרני, ובעיני אחדים ממבקריו של התלמוד הן גובלות בסכולסטיקה (או בלשון אחר, פלפול). אך עבורנו דווקא זרות זו של דרכי השיח התלמודיות הופכת אותן למקרה מבחן מעניין במיוחד

חברי הקבוצה עוסקים בספרות התלמודיה-הלכתית מנקודות מבט שונות – היסטוריות, ספרותיות, פילוסופיות וחינוכיות. אנחנו מאמינים שהפרספקטיבות השונות, על אף שהן סותרות לעתים, יכולות גם להשלים ולהעשיר זו את זו.