תקשורת ומדע: מבט אינטרדיסציפלינרי על מדע, מומחיות ופעולה ציבורית

תקשורת ומדע: מבט אינטרדיסציפלינרי על מדע, מומחיות ופעולה ציבורית

אחת ההנחות בעולם המדע גוזרת שידע מבוסס על השדה ולא נוצר בו, דבר שלעתים יוצר חלוקה בין המדען להדיוט, ובין הסביבה למגדל השן. אף שנראה שישנה מגמה של שינוי באופן בו מדענים תופסים את מקומו של הציבור בעבודתם, עיקר ההתכתבות נשארת בגבולות העולם המדעי, ואף שתלמיד המחקר גדוש בידע, ידו קצרה בעולם המעשה. בהתחשב בכך, קבוצה זאת עוסקת בערך החברתי של ידע אקדמי ובערך האקדמי של ידע חברתי.
תוך התמקדות בעבודות החקר של המשתתפים ודרך שיתוף אקדמי, מקצועי וחברתי, הקבוצה דנה באופנים שבהם מתכתבים מדע ואקדמיה עם הספירה הציבורית, ומכוונת ליצירת שיח אינטרדיסציפלינרי, במקביל לפעילויות חוץ מוכוונות מעשה המסתמכות על למידה משותפת. במהלך השנה נתמקד בארבע קטגוריות: מדע, מומחיות, ציבור ופעולה (ייתכנו שינויים בהתאם לתנודות הקבוצה). דרך קטגוריות אלו נעסוק במיקום של מדע, הגדרתו, מאפייניו ותכונותיו. בתוך כך נדון במומחיות מתוך ומחוץ למסגרת המדעית ה"קונבנציונלית", ונתרכז בקהלים שבתוך ומסביב לעולם המדעי — "הציבור". בהתבסס על אלו נמשיך לפעולה יישומית, משולבת ומשלבת, שתהיה מוסכמת על כל חברי הקבוצה.
מטרות הקבוצה הן מתן קול לידע המופק מהספירה הציבורית כאמצעי אינפורמטיבי שווה ערך לידע המופק עליו, ויצירת מסגרת אינטרדיסציפלינרית הלקוחה מעולם המעשה ומידע מבוסס ניסיון. באופן ספציפי, הקבוצה תהווה מרחב למידה לכל המעוניין להפיק מעבודתו האקדמית ערך מוסף גם מחוץ לגבולות האקדמיה. בכך, הקבוצה תהווה תשתית למחקרי פעולה שיאפשרו איתור צרכים והערכות מצב תוך למידה שיתופית עם הציבור הרחב. כך, יהיה ניתן לצור לא רק ידע מעוגן בשדה (Grounded Theory) אלא גם ידע שמתכתב עמו (Shared Theory).


הקבוצה תיפגש אחת לחודש. 


מוזמנים/ות ליצור קשר:
אוראל בני עמנו, OrelB.Amano@mail.huji.ac.il
המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה | האוניברסיטה העברית בירושלים.

יש להירשם בקישור: https://goo.gl/forms/d84mmq1SecJHx6Dk2. 

 

 

Science & Communication: An Interdisciplinary Perspective on Science, Expertise and Public Action

One of the assumptions in the scientific world is that knowledge is created in the field but not created by it, something that may create a segregation between scientists and lay people, and between the public environment and the ivory tower. Though there seems to be a change in the way that scientists perceive the status of the public sphere in their work, the majority of their discussions stay at the boundaries of their scientific sphere(s). And while researchers may have advanced theoretical knowledge, such knowledge is neither easily applied in practical situations nor easily translated into non-specialist language. 
This research and discussion group addresses the intersection between the academic and the public sphere. Through open conversations based on the participants' works, and by academic, professional and supportive collaborations, this group aims to produce interdisciplinary discourse in addition to concrete contribution at the public sphere. During the year we will focus on four categories: Science, Expertise, Public and action-oriented activities (changes may occur in accordance with the dynamics of the group). Through these categories we plan to deal with the core-definition of science, its characteristics and premises. Along similar lines, we will question expertise from within and outside the "conventional" scientific framework, focus on the "Public" –communities within and around the scientific sphere(s), and will try to take an active and integrated part in this rich context.
In its essence, this group is intended for all research students, from any department, who feel that the open discussions can provide additional value to their academic work. The main goals of the group are to actively acknowledge the informative voice of the public sphere as an equal companion to the academic information on it, and to create an interdisciplinary experience-based frame. Thus, we will be able to focus not only on grounded theory, but on shared theory as well. 

Meetings will take place once a month. 


Feel free to contact me: 
Orel B. Amano, OrelB.Amano@mail.huji.ac.il
Department of Sociology & Anthropology  | Hebrew University of Jerusalem.
To register follow this link: https://goo.gl/forms/d84mmq1SecJHx6Dk2.