פרו-חברתיות, תוקפנות ומה שביניהן - העמקה בחקר התפתחות רגשית-חברתית בשנות החיים הראשונות

קבוצת הלימוד "פרו-חברתיות, תוקפנות ומה שביניהן" תדון בסוגיות הקשורות לחקר ההתפתחות הרגשית-חברתית בילדות הצעירה. מחקר בתחום ההתפתחות הרגשית-חברתית של הילד משיק לדיסציפלינות רבות, ולפיכך מגייס עבודה בפרדיגמות שונות ושימוש במגוון מתודולוגיות (למשל בחוג לעבודה סוציאלית, בחוג לפסיכולוגיה ובחוג לחינוך). יחד עם זאת, התפתחות רגשית-חברתית מוקדמת לא נלמדת לעומק כתחום נפרד בחוגים הרלוונטיים. קבוצה זו תעסוק בטווח רחב של התנהגויות הכולל מגוון היבטים של התפתחות רגשית-חברתית בגיל הינקות והילדות המוקדמת; נעסוק הן בהשפעות של סביבה ותורשה על התנהגויות פרו-חברתיות ותוקפניות, והן בהשלכות של יכולות והתנהגויות אלו על הסתגלותם של ילדים. אחת ממטרותיה המרכזיות של הקבוצה היא להעמיק ולקיים אינטגרציה בין תחומים בחקר ההתפתחות רגשית-חברתית בשנות החיים הראשונות, וכך להחליף רעיונות לגבי כיווני המחקר העכשוויים והעתידיים של חברי הקבוצה.

לפרטים נוספים, אנא צרו קשר: gingit@gmail.com.  

 

The study group "Pro-social, aggression and everything in between" will discuss issues concerning social-emotional development in early childhood. Children's Social-Emotional development implicates many disciplines, and therefore involves different paradigms, as well as the use of varied methodologies (for example: in social work, psychology and education). Nonetheless, early social-emotional development is not studied intensively as a separate field in the relevant departments. This study group will discuss a wide range of behaviors, which include a variety of aspects of social-emotional development in infancy and early childhood. We will address both nature and nurture influences on pro-social and aggressive behaviors, and the implications of these behaviors and abilities for children's adjustment.  One of the main goals of this study group is to facilitate integration of the different areas of study within the field of social-emotional development during the early years of life, and through that, to exchange ideas about the group members’ current and future research directions.

For more details, please contact: gingit@gmail.com.