בין מציאות לדמיון – זהות ומקום בתרבות הישראלית

הקבוצה תבחן נושאים של זהות ומקום, הנעים בין הפיקטיבי למציאותי, באמנות ובתרבות הישראלית. לאחרונה, השיח סביב אמת, דמיון ומציאות, שאינהרנטי למעשה האמנותי, זלג לתוך השיח הפוליטי, הבינלאומי כמו גם המקומי, כפי שניתן לראות בשימוש במונחים כגון "פוסט-אמת" ו"חדשות מזויפות". ערעור על קטגוריות היסטוריות והבניית זהויות תוך שימוש בבדיה או בדמיון פוליטי רלוונטיים במיוחד לשיח הישראלי, מפני שהזהות הישראלית והיהודית, כמו גם הנרטיב ההיסטורי-מקומי, הם מעין היברידים עתיקים-חדשים שנמצאים בהבניה מתמדת. לשימוש בטקטיקות של זיוף, חיקוי, ובדיה יש חשיבות מיוחדת בהקשר הפוליטי-מקומי, הנשלט לרוב על ידי ערכי אמת ברורים ונרטיב היסטורי יחידני.

במפגשים ישתתפו דוקטורנטים מחוגים שונים, בין השאר מהחוג לתולדות האמנות, החוג למוזיקולוגיה, החוג לתקשורת ועיתונאות והמכון לארכיאולוגיה, שמחקרם נוגע בדרך זו או אחרת בסוגיות אלו. כל מפגש יתמקד בטקסט או מקרה מבחן (היסטורי או עכשווי) אחר, שייבחרו על ידי המשתתפים. תוך דיון תיאורטי במונחים כגון אשליה אסתטית, דמיון פוליטי, cultural jamming, יצירת מקור וסוגית ה-authorship ננסה לחשוב כיצד נושאים אלו באים לידי ביטוי בדיסציפלינות השונות, ומה המקורות וההשפעה שלהם על ההקשר המקומי שאנו חיים בו.