קבוצת קריאה ומחקר בנושא תרבות ויזואלית מפגש 2

 

בפגישה השנייה השתתפו שבעה תלמידי מחקר וכן הצטרף ד"ר עופר אשכנזי, ראש מכון קבנר. ארחנו את פרופ' מארק סילברמן מאוניברסת מדיסון וויסקונסין שהנחה את הדיון.
צפינו מראש בסרטו של אלכסנדר קלוגה: (Yesterday Girl (1966, ודנו בטקסט:
Alexander Kluge, Thomas Y. Levin and Miriam B. Hansen, "On Film and the Public Sphere", in: New German Critique, No. 24/25, Special Double Issue on New German Cinema (Autumn, 1981 - Winter, 1982), Duke University Press, pp. 206-220.
ובנוסף היה טקסט רשות: Miriam Hansen: Space of History, Language of Time - Kluge's Yesterday Girl
הדיון היה גם כן מצויין וארך שעה וחצי.