סטטיסטיקה בייסיאנית: שימושים פרקטיים לפתרון בעיות בניתוח סטטיסטי במדעי החברה