מנגנונים מולקולריים ומעבר סיגנל של החושים הכימיים

קבוצת הלימוד הבין-תחומית "מנגנונים מולקולריים ומעבר סיגנל של חישה כימו-סנסורית" תכלול תלמידים לתואר שלישי אשר ידונו בהיבטים שונים של חישה כימו-סנסורית ברמה מולקולרית ומעבר הסיגנל בהיבט רב-תחומי, שייאגד בתוכו שיטות in-vivo, in-vitro ו- in-silico. הקבוצה תעסוק ביישום שיטות וסטנדרטיזציה של פרוטוקולים ניסויים בחקר מנגנונים מולקולריים של העברת סיגנל והפעלה של מערכות ריח וטעם, כאשר המטרה היא לכסות את תחום החישה בצורה מקיפה מהשפעת הגירוי והסביבה, העברת הסיגנל ועיבודו.

            תכנית העבודה השנתית תתמקד במגוון נושאים, כאשר כל מפגש יתמקד בתחום אחר בנושא לפי מומחיותם של חברי הקבוצה. בין הנושאים המתוכננים: ניסויי טעם סנסוריים בבעלי חיים שונים, ניסויים בתאים שמבטאים קולטני טעם או תעלות, שיטות מדידה לפעילות תאית, מידול מבנה של קולטנים, חיזוי קישור ליגנדים ,השפעת מוטציות על מבנה ופעילות והיבטים פסיכולוגיים וקוגנטיביים אשר משפיעים על מעבר הסיגנל ועוצמתו. בנוסף נקרא ונבקר מאמרים בתחום כפי שמפורט בהמשך. חלק גדול מהנעשה בתחום נלמד כתוכן לימודי-אקדמי בפקולטות השונות וכך נוכל ליישר קו מבחינה לימודית ומקצועית בקורסים שאותם אנחנו מעבירים.

קבוצת המחקר מכילה כמות התחלתית של אנשים שנמצאים כבר כעת בקשרים אקדמאיים של שיתוף ידע במסגרת המחקרים של קבוצות שונות. חיזוק הקשרים הקיימים ומיסודם למסגרת מאורגנת, מתוקצבת וקבועה יאפשר להגדיל את שיתוף הפעולה ולצרף חברים נוספים בהמשך.

The interdisciplinary study group “Molecular mechanism and signal transductions of
chemo-sensation” will include Ph.D students that will discuss different aspect of
chemo-sensation from the molecular level through signal sensation to processing, in
multiple points-of-view consisting of in-silico, in-vitro and in-vivo approaches. The
main aims are to share and standardize experimental protocols and procedures, and
to cover as many approaches as possible, including environmental, social and
psychological effects.
The annual work plan will focus on several topics – each meeting on a different
subject according to the expertise of the members. Topics will include, among other

topics, sensory taste panels and experiments on humans and animals, in-vitro cell-
based experiments, activation metric methods, mutagenesis of taste receptors, in-
silico structural modeling, social and psychological aspects of signal perception and

processing. We will also critically read interdisciplinary papers that will provide us
with new insights on our projects. Most of us are also teaching assistants in the
different faculties with respect to this party’s subject and this is an opportunity to
make sure that the teaching standards are similar across all the university.
In addition, this platform will provide practical grounds for future collaboration among
the groups in different faculties.