מן הנעשה במפגשים

מפגש ראשון: מבוא והכרות

המפגש הראשון של קבוצת המחקר התקיים ביום שישי ה-18 לנובמבר באוניברסיטה העברית. המפגש היה מבואי באופיו ובמהלכו נעשתה הצגה עצמית של המשתתפים והתקיים דיון על מטרות הקבוצה ותוצרים פוטנציאלים מהפעילות בה. בין המטרות שהועלו הוצגה החשיבות של שילוב משתתפים מהציבור הרחב כחברים שווים בקבוצה, הובהר שיש חשיבות ליצירת מסגרת בין-מחלקתית שאינה רק תאורטית אלא גם מבוססת ניסיון מעשי, והודגשה השאיפה להעניק לעבודתם של חברי המחקר ערך פרקטי תוך שיתוף עמיתים.
 

מפגש שני: המשך מבוא והכרות

המפגש השני של קבוצת המחקר התקיים ביום שישי ה-27 לינואר באוניברסיטה העברית. כמפגש שכלל ברובו משתתפים חדשים, נעשתה הצגה עצמית של המשתתפים והתקיים דיון נוסף על מטרות הקבוצה ותוצרים פוטנציאלים מהפעילות בה. הוחלט שבראש ובראשונה חשוב להתגבש לא רק כקהילה בין-מחלקתית אלא גם כקהילה בין-אוניברסיטאית שכן מפגש זה הכיל מגוון של חוקרים שלמדו או לומדים בשישה מוסדות לימוד שונים (אוניברסיטת בר-אילן, מכון ווייצמן למדע, אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה העברית, אוניברסיטת קולומביה ואוניברסיטת תל-אביב).
 

מפגש שלישי ורביעי: תערוכת Brain Gain 2017

מפגש זה התקיים כמפגש כפול ביום שישי ה-24 לפברואר באוניברסיטה העברית, זאת במסגרת תערוכת Brain Gain 2017 שמאורגנת זאת השנה השנייה על ידי ראש הקבוצה, עמנו אוראל בני מהמחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אנג'ל מתי מהמחלקה לפסיכולוגיה ואופיר יעקב מבית הספר לחינוך (שלושתם דוקטורנטים באוניברסיטה העברית). הכנס מהווה יוזמה שלנו כדוקטורנטים עבור חברינו הדוקטורנטים, ובמסגרתו השנה לקחה חלק קבוצת המחקר, הן דרך הגעה ותמיכה, והן דרך השתתפות פעילה באמצעות הצגת נושא המחקר. במהלך הכנס הדגשנו את חשיבות הנושא של תקשורת המדע ואירחנו את ד"ר מיכה גודמן (כותב רב המכר "סודותיו של מורה נבוכים") אשר שוחח על "חיים אקדמיים או חיים ציבוריים". במהלך הכנס נפגשו חברים מקבוצת המחקר גם עם משתתפים מקבוצת המחקר "טיפול וייעוץ בין-תרבותי". ניתן למצוא מידע נוסף על קבוצת מחקר זאת בקישור הבא: http://limudchevruta.huji.ac.il/book/%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C-%D7%....
 

מפגש חמישי: מהפכת הגגות הסולאריים

מפגש זה התקיים ביום שישי ה-31 למרץ באוניברסיטה העברית. במהלך המפגש הציג גל שופרוני את המיזם המיוחד שלו בנושא מהפכת הגגות הסולאריים. ניתן למצוא מידע נוסף על המיזם בקישור הבא: http://www.rooftop.co.il/.

 

מפגש שישי: מתקשרים מדע

ביום שלישי ה-18 לאפריל הוזמן ראש הקבוצה, עמנו אוראל בני מהמחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, להציג את קבוצת המחקר בפני קבוצת תקשורת המדע בפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה בטכניון. במהלך המפגש דנו בפעילות קבוצת המחקר וחשיבותה וכן בשיח לגבי מדע ותקשורת המדע בישראל ובעולם. ניתן למצוא מידע נוסף על קבוצה זאת בקישור הבא:

 http://edu.technion.ac.il/r_and_d/%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%AA-%....

 

מפגש שביעי ושמיני: הכנס האנתרופולוגי

מפגש זה התקיים ביום רביעי ה-17 למאי וחמישי ה-18 למאי במסגרת הכנס האנתרופולוגי הישראלי שעיסוקו השנה בנושא של בין "עבודה" ל"שדה": חשיבה על ייצור ידע ועל זהות מקצועית באנתרופולוגיה עכשווית. במהלך הכנס נפגשנו גם עם משתתפים מקבוצת המחקר "טיפול וייעוץ בין-תרבותי". ניתן למצוא מידע נוסף על קבוצת מחקר זאת בקישור הבא: http://limudchevruta.huji.ac.il/book/%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C-%D7%....

 

 

מפגש תשיעי: על היבטים חברתיים של מעקב ופיקוח

מפגש זה התקיים ביום שני ה-22 למאי באוניברסיטת בר-אילן במסגרת כנס של קהילת לימודי ידע, מדע וטכנולוגיה של האגודה הסוציולוגית הישראלית בנושא "סוגיות חברתיות של מעקב ופיקוח". במהלך הכנס נפגשנו במתכונת מצומצמת ולקחנו חלק בדיונים שעסקו בנושאים המחברים בין מדע (בעיקר בהיבטים הטכנולוגיים שבו) להשלכות על פרטיות בחברה. הרצאת המליאה הייתה של פרופסור קרין נהון בנושא "המאגר הביומטרי: סיפור על טכנולוגיה, מדינה וחברה".  ניתן לצפות בחוברת התקצירים בקישור הבא:

http://oba4u.co.il/Mag/OBA/2017/May2017/WebPage/index.html#page/12

 

מפגש עשירי: סיכום

מפגש זה התקיים ביום שני ה-26 ליוני באוניברסיטה העברית. במהלך המפגש סיכמנו את מפגשי הקבוצה בסמסטר זה ושוחחנו על תכניותינו לשנה הבאה, כפי שיצוין בהמשך.

 

 

תכניות להמשך הקבוצה

זאת השנה הראשונה של הקבוצה ועיקר פעילותה במהלך תקופה זאת הייתה לבנות תשתית למחקרי פעולה שיאפשרו איתור צרכים והערכות מצב תוך למידה שיתופית עם הציבור הרחב. בעוד שהקמת הקבוצה נבעה, בין השאר, מתוך צורך לתת במה ללימודי מדע, טכנולוגיה וחברה, הרי שמפגשי הקבוצה אפשרו גם כר פורה לעיסוק החשוב ביחסי הגומלין שבין פרקטיקה לאקדמיה. ברצוננו בשנה הבאה לחזק קו זה ולפעול להעשרת התחום של מדע, טכנולוגיה וחברה באוניברסיטה העברית, הן דרך העצמה של משתתפי הקבוצה והן דרך יציאה לפעילויות חוץ מוכוונות מעשה (כדוגמת הדרכות, סדנאות, סיורים ומעורבות חברתית בקהילה). תכנית מעודכנת ומפורטת תשלח בהמשך. נשמח מאוד להמשיך את הקבוצה גם בשנה הבאה.

 

לחברות בקבוצה ולשמירה על קשר:

עמנו, אוראל בני
המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
OrelB.Amano@mail.huji.ac.il

מומלץ להירשם בקישור: https://goo.gl/forms/d84mmq1SecJHx6Dk2.