האינטרנט של הדברים וחברת המעקב

עידן האינטרנט נתפס בספרות המחקרית כעידן חדש בו התחזקותן של טכנולוגיות מידע הובילו ליצירתן של שתי תופעות שמשנות את פני החברה. הראשונה, זו של פלטפורמות מקוונות, מאפשרת לקשר בין שני סוגים של שווקים (למשל בין נהגים לנוסעים) תוך יצירת רווח מהמידע שנאסף במסגרתן. השנייה היא זו של "האינטרנט של הדברים" (The Internet of Things) – מונח המתאר כיצד הממשק האינטרנטי מאפשר יכולות תקשורת מתקדמות בין אתרים וחפצים שונים  באופן שהופך את מהלך החיים למהיר, נגיש ויעיל יותר. שתי התופעות, ביחד ולחוד, מאפשרות לאסוף מידע לכדי Big Data, עיבודו באלגוריתם חכמים, ויצירת דפוסי פיקוח חברתיים וממשלתיים חדשים. 

לצד הפגיעה המתמשכת והיומיומית בפרטיות המשתמשים, עידן האינטרנט הביא עימו שורה של תמורות בדפוסי הפעולה של היחיד והחברה. כך, האופן בו מתקיימים מוסדות חברתיים שונים, בדגש על שדה העבודה, הקניין הפרטי והתא המשפחתי, השתנה בעידן האינטרנט, באופן שמחייב המשגה חדשה של הבעיות החברתיות הרווחות בעידן זה וחשיבה מחודשת על מנגנוני הרגולציה של המרחב הפרטי והציבורי. קבוצת החברותא מהווה מסגרת משותפת בין חוקרים/ות צעירים/ות ממגוון רחב של דיסציפלינות העוסקים/ות או מתעניינים/ות בחברת המעקב ובאינטרנט של הדברים. מסגרת זו תקדם שיח מחקרי משותף ודיון אינטלקטואלי בשאלה כיצד האינטרנט של הדברים וחברת המעקב מאתגרים, ביחד ולחוד, את החברה המודרנית וכיצד השיח האקדמי בדיסציפלינות השונות מתמודד ומציג את האתגר.