קריאה: פרקטיקות, ייצוגים, היסטוריות

קריאה: פרקטיקות, ייצוגים, היסטוריות

 

הקבוצה תעסוק בקריאה ככלי, פרקטיקה וצורת פרשנות ו/או ייצוג, ותתייחס למופעים השונים של קריאה אליהם אנחנו נחשפים במסגרת המחקר וחיי היומיום. הקריאה היא דרך ייצוג אך גם צורה לפרשנות ופענוח של המציאות. הקבוצה תחקור את הצורות השונות לקרוא ואת הדרכים לחקור את הקריאה במגוון של דיסיפלינות, ביניהן: תיאוריה של הספרות וקריאה בהקשר של טקסטים בדיוניים; היסטוריה של הקריאה ושל הספר, והדרכים המגוונות לקרוא בתקופות היסטוריות שונות; מקומה של הקריאה בדתות הספר, הדרך בה הקריאה מבנה את הריטואל הדתי, והשימוש שעושות דתות שונות בפרקטיקה של קריאה או שינון; סוציולוגיה ואנתרופולוגיה של הקריאה, קווים לדמותו של הקורא או קבוצת הקוראים; פסיכולוגיה ותיאוריה קוגניטיבית של הקריאה; ועוד.

הקבוצה תשאף להקיף מגוון רחב ככל האפשר של פרספקטיבות ומתודולוגיות מחקר, ולכן מזמינה להצטרפות אליה דוקטורנטים מחוגים שונים שמחקרם נוגע בסוגיות אלו.  מכיוון שהקריאה משמשת ככלי מרכזי במחקר במגוון רחב של תחומים ודיסיפלינות, נושאי המחקר של חברי הקבוצה יכולים להיות מגוונים ביותר, ובכך אף לתרום ליצירת תמונה מורכבת ועשירה הסוקרת את מקומה של הקריאה בדיסיפלינות שונות.

הקבוצה תתמקד בלמידה משותפת ודינמית; נקרא יחד טקסטים תיאורטיים ונשתמש בהם כנקודת פתיחה לדיון באופני הפענוח והפרשנות השונים של פרקטיקת הקריאה, בהיבטים שונים של הקריאה ובדגשים שהמחקר הקיים מציע. מטרת הקבוצה הינה, שזו תהווה כר פורה להחלפת רעיונות ולשיתוף במחקר, תעורר סקרנות ותייצר עניין בצורות שונות של מחקר וחשיבה בנושא קריאה, ותשמש כמסגרת למפגש מעשיר של החלפת רעיונות וחשיפה לדרך בה הקריאה נתפשת בשדות ידע שונים. הקבוצה תוכל לשמש גם כבמה להצגה ודיון של מחקרים אישיים של המשתתפים.

הקבוצה תתכנס לעשרה מפגשים אשר רובם יתקיימו בצורה מרוכזת במהלך החודשים דצמבר 2018 – ינואר 2019. ה