קהילה דיון רב תחומי ובין תחומי במושג ובמחקר

קהילות הינן בעלות משמעויות עמוקות לחיים ולזהות האנושית. הן בעלות תפקיד מרכזי בתהליכי חיברות ופיקוח חברתי, 'מכשירות' את חבריהן להשתתפות חברתית, מספקות להם תמיכה, מצמצמות את תחושת הבדידות, תורמות לחוסן ולרווחה של החברים בהן ומהוות סוכן שינוי חשוב במצבי מצוקה או מקרי חירום ואסון. בשל כל אלו המושג 'קהילה' מהווה את אחד מרעיונות המפתח במדעי החברה ומעסיק חוקרים/ות רבים/ות מתחומים רבים ומגוונים.

בקבוצת הלימוד נבחן את המושג קהילה, נדון בקהילות מסוגים שונים, בשיטות מחקר על ועם קהילות ובאתגרים. נקרא מאמרים מהארץ ומהעולם ונכיר את מחקריהם/ן של המשתתפים/ות בקבוצה.

למידע נוסף ולהצטרפות:

מיכל נועם-אלון Michal.NoamAlon@gmail.com