לימודי ביקורת מוגבלות

תיאור הקבוצה

לימודי מוגבלות (disability studies) הינם שדה מחקר בינתחומי ביקורתי מתפתח המזהה במוגבלות תופעה חברתית-תרבותית פוליטית. שדה זה כולל גישות מחקר מגוונות ומצמיח מודלים חדשים לבחון דרכם את המוגבלות כתופעה התלויה בהקשר. השאיפה במפגשי החברותא הינה ליצור מפגש מפרה עבור אנשים עם וללא מוגבלויות המגיעים לחקר המוגבלות מדיסציפלינות שונות. מטרות החברותא כוללות: יצירה של פלטפורמה להעלאת דילמות, היכרות מעמיקה יותר עם ההמשגה החלופית שמציעים לימודי המוגבלות וכן סיוע בפיתוח ידע ומיומנויות לשיח ומחקר ביקורתיים אודות מוגבלות, חברה ותרבות. באופן קונקרטי יותר, במסגרת מפגשי הקבוצה נעלה ונדון בשאלות וסוגיות מחקריות ומתודולוגיות מורכבות הנמצאות בליבו של שיח לימודי המוגבלות. בין השאר נדון ב: יחס שבין המשגה תיאורטית פוליטית לבין מחקר בתחום המוגבלות, מתודולוגיות מחקר המתאימות להמשגות אלו, יחסי כוח (מעמד החוקר אל מול מעמד הנחקרים), אתיקה, יישום המחקר בפועל, אופן הצגת ממצאיו ומידת התרומה של המחקר לקידום איכות חייהם של אנשים עם מוגבלויות וליצירת חברה שוויונית וצודקת יותר. 

אנו מזמינות חוקרות וחוקרים מדיסציפלינות שונות להצטרף לחברותא (סוציולוגיה, משפטים, היסטוריה, תקשורת, קולנוע, תיאטרון, לימודי מגדר, לימודי תרבות, מקצועות פרא-רפואיים ועוד).

למידע נוסף, אנא צרו קשר: tamar.taub@gmail.com /  zili.nir@mail.huji.ac.il

 

Disability Studies Critique

Disability Studies is a multi-disciplinary research field that is developing worldwide, recognizing disability as a social-cultural-political phenomenon. The field includes various research approaches and models, developed to examine disability from a context-dependable perspective. Our aspiration through the Chevruta meet-ups is to create a flourishing ground for people with and without disabilities from various disciplines, to meet and discuss a broad spectrum of issues regarding the field of Disability Studies.

The main goals of the Chevruta are creating a platform to raise dilemmas, create a deeper understanding of the updated definitions suggested by Disability Studies, to collaborate in developing knowledge and skills for discourse and research in the critique of disability, society, and culture.

More specifically, our meetings will enable participants to raise questions and discuss issues regarding research and methodology existing in this field. Among issues that will be discussed during our meetings, we shall include: the relations between political theoretical conceptualization and research, in the field of disability, research methodologies appropriate to these concepts, power relations between researchers and participants with disabilities, ethical issues, and research in practice. In addition, we will discuss the presentation of findings in this field, and the contribution of research to the quality of life of people with disabilities, aspiring to create a more equal and inclusive society

.We invite researchers from a broad spectrum of disciplines to join us, including PhD and Second-degree students from the following fields: Sociology, Law, History, Media, Film-Studies, Theatre, Art, Gender Studies, Cultural Studies, and Health-Care Professionals.

For information, please contact: tamar.taub@gmail.com /  zili.nir@mail.huji.ac.il