ירושלים

תיאור הקבוצה

קבוצת הלימוד בחברותא בנושא ירושלים מציעה לשים את המחקר אודות העיר ירושלים לא כמקרה בוחן לתיאוריות רחבות יותר, אלא כנושא ייחודי ומובחן הדורש התייחסות אקדמית ומחקרית בפני עצמו. לפיכך, לקבוצת הלימוד בחברותא בנושא ירושלים שלוש מטרות מרכזיות: ראשית, להפגיש קולגות מדיסציפלינות שונות החוקרים את ירושלים, במטרה ליצור מסגרת דיונית להתקדמות והפריה הדדית בין חוקרים/ות ומחקרים. שנית, ליצור חשיפה הדדית לנושאי התוכן האמפיריים, המתודולוגיים והתיאורטיים השונים של דוקטורנטים/ות החוקרים את ירושלים. שלישית, ליצור רשת של חוקרים/ות צעירים/ות אשר שמים/ות את העיר ירושלים במרכז מחקרם/ן במטרה להפוך את ירושלים, בפשטות, למקום טוב יותר לכלל הקהילות המרכיבות את העיר.

تقترح مجموعة التعلم "بحفروتا" بشأن القدس النظر إلى البحث حول مدينة القدس لا كدراسة حالة لنظريات أوسع، بل كموضوع مميّز يتطلب تعاملا أكاديميا وبحثيا بحد ذاته. لذلك، هناك ثلاثة أهداف مركزية لمجموعة التعلم "بحفروتا" بشأن القدس: أولا، إجراء لقاء بين زملاء من مجالات مختلفة تجري أبحاثا حول القدس، بهدف خلق إطار للنقاش للتقدم والإثراء المتبادل بين الباحثين/ الباحثات والأبحاث. ثانيا، التعرّف المتبادل إلى مواضيع متعلقة بالمضامين العملية، المنهجية، والنظرية المختلفة لطلاب الدكتوراه الذين يجرون أبحاثا حول القدس. ثالثا، خلق شبكة من الباحثين الشبان الذين يضعون مدينة القدس في مركز أبحاثهم، لجعل هذه المدينة، بكل بساطة، مدينة أفضل لكل المجتمعات التي تكوّنها.

The collaborative study group about Jerusalem offers to position the research about the city of Jerusalem not as a case study for wider theories but as a unique and differentiated subject, which requires an academic and research observation in itself. Therefore, the collaborative study group about Jerusalem has three main goals: first, bringing together colleagues from different disciplines who research Jerusalem to create a discussion framework for progress and mutual fertilization between researchers and studies. Second, creating a mutual exposure to the various empirical, methodological, and theoretical content issues the PhD students researching Jerusalem are facing. Third, creating a network of young researchers who place Jerusalem at the center of their research to make the city a better place for all its constituent communities.

For more information, please contact: nitzan.faibish@mail.huji.ac.il