השלכותיה של טראומה לאורך החיים

תיאור הקבוצה

נושא הטראומה והשלכותיה על היחיד והחברה מצוי על סדר היום הציבורי לאור המלחמות, אירועי הטרור ואסונות הטבע המתחוללים בעולם. לפי נתוני סקר הבריאות העולמי, עולה כי מרבית האנשים חווים אירוע בעל פוטנציאל טראומתי אחד לפחות כבר במהלך הילדות, ועשויים לחוות אירועים נוספים לאורך החיים.

קבוצת חברותא זו תשים במוקד את ההשלכות של טראומה באשר היא, ממגוון היבטים – החל מההשלכות הפסיכולוגיות, הבריאותיות וההתנהגויות על הפרט, ועד ההשפעות הגלובליות, החברתיות, הכלכליות והמשפטיות של חברות למודות טראומה. על גבי הטווח שבין פגיעה עמוקה והתדרדרות, לבין צמיחה פוסט-טראומתית ותופעות של התפתחות מתוך שבר עמוק. מטרת הקבוצה היא ליצור פורום עמיתים של תלמידי מחקר בתחום זה ובתחומים המשיקים לו. נושא זה, בהיותו אינטרדיסציפלינרי, עשוי להיות עשיר במיוחד בתוך דיון אינטגרטיבי המערב אסכולות שונות ותחומי ידע מגוונים (כגון פילוסופיה, סוציולוגיה, אנתרופולוגיה, לימודי תרבות, היסטוריה, ספרות, משפטים, פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית, ייעוץ חינוכי וארגוני).

הקבוצה תיפגש אחת לחודש ותחומי הידע הספציפיים שידונו בה יקבעו לאחר הקמתה והבנת הצרכים של החברים בה. חברי הקבוצה מוזמנים להציג את עבודות המחקר שלהם להתייעצות, ולהביא סוגיות עדכניות מהמחקר בארץ ובעולם.

למידע נוסף, אנא צרו קשר: michal.levinsky@mail.huji.ac.il

 

The Effects of Lifelong Trauma

The issue of trauma and its impacts on the individual and the society is on the public agenda considering the wars, terrorist events, and natural disasters that are taking place in the world. According to the World Health Organization, most people experience at least one potentially traumatic event in childhood and may experience such additional events during life.

This ‘Chevruta’ group will focus on the implications of trauma from a variety of aspects –the psychological, health, and behavioral implications for the individual and the global, historical, economic, and financial impacts on societies. On the range between deep damage or deterioration, to process of post-traumatic growth. The group aims to create a peer forum of research students in this subject, or relevant close ones, from diverse interdisciplinary fields of knowledge (such as philosophy, sociology, anthropology, cultural studies, history, literature, law, psychology, social work, educational and organizational counseling). The group will meet once a month. The specific areas of discussion are flexible and will be determined after establishing and understanding the needs of its members. The members of the group are invited to present their research projects for consulting and to bring up-to-date issues from the research in Israel and from around the world.

For more information, please contact: michal.levinsky@mail.huji.ac.il