אודות

האוניברסיטה העברית רואה בהכשרת תלמידי מחקר את אחת המשימות החשובות ביותר שלה. זוהי משימה לאומית כמו גם משימה אוניברסאלית.

עתידנו טמון בתלמידי המחקר ופיתוח מסגרות הכשרה ולימוד אשר יעצימו את החוויה הלימודית ואת הניסיון המחקרי. האוניברסיטה העברית העמידה את הדוקטורנטים הראשונים בארץ והכשירה את מיטב סגל ההוראה באוניברסיטאות שנוסדו אחריה.

האוניברסיטה שימשה ועדיין משמשת כמרכז המוביל בארץ בהכשרת דוקטורנטים. אנו נמצאים כיום בתנופה של עשייה בתחום זה. חלק חשוב בהכשרת תלמידי המחקר הוא התקשורת האינטלקטואלית והמחקרית עם דוקטורנטים אחרים מחוץ למסגרת הלימודים הפורמאלית. על מנת לסייע במטרה זו יזמנו את "לימוד בחברותא", קבוצות דיון של דוקטורנטים המיועדות לעודד את הפעילות האקדמית המחקרית והאינטלקטואלית הבין- תחומית מחוץ למסגרת ההוראה.

הפרויקט פועל במסגרת ניסויית החל משנת תשס"ט. בשנת תשס"ט הוקמו בפעם הראשונה חמש קבוצות דיון בנושאים שהוצעו על ידי הדוקטורנטים במדעים העיוניים. כל קבוצת דיון מצופה לערוך עד כ-10 מפגשים בשנה ולכלול בין 5 ל- 12 דוקטורנטים מקשת רחבה של תחומים ודיסציפלינות. דו"חות שוטפים ומסכמים על פעולותיה יועלו לאתר השיתופי של הפרויקט. אנו מזמינים אותך לעקוב אחרי פעילותינו ולהצטרף לקבוצות הדיון.