חדשות אחרונות

קול קורא לשנת הלימודים - תשע"ז

יולי 2, 2016
תלמידי דוקטורט באוניברסיטה העברית מוזמנים להגיש הצעות להקמת קבוצות דיון, מחקר או כתיבה, לקראת שנת הלימודים תשע"ו. מטרות הפרויקט הן לעודד פעילות אקדמית, לדרבן חילופין אינטלקטואליים, ולהמריץ שיתופי פעולה מחקריים בין דוקטורנטים, כדי לקדם דיון, חשיבה ומחקר פוריים. על כן, כל קבוצה צפויה לשמש מסגרת השראה ותמיכה ישירה ועקיפה במחקר האישי של כל דוקטורנט. קבוצות דוקטורנטים בחברותא הן לרוב )אך לא בהכרח( רב-תחומיות, העוסקות בנושא מחקרי מובחן, ודנות בכל מפגש בהיבטים השונים והמגוונים של אותו נושא תוך קריאת ספרות מדעית או טקסטים פרי עטם. קבוצות הדוקטורנטים מנוהלות על ידי הדוקטורנטים עצמם, ולמענם, מעבר למחיצות הדיסציפלינאריות.
ההצעות הזוכות ייכללו במסגרת פרויקט "לימוד בחברותא", וייהנו מתמיכה כספית. ראש הקבוצה יזכה למלגה )בתנאי שאינו זכאי  מלגה ממקור אחר(, ובנוסף תקבל כל 200%לקבוצה תקציב צנוע לקידום פעילותה בהתאם לצרכיה ולאפשרויות הכספיות. הקבוצות  מפגשים בשנה 10שתבחרנה תקיימנה כבקמפוס הר הצופים. "תפוקות" אחרות, דוגמת פרסומים, כנסים ויוזמות אקדמיות נתונות לשיקול דעתם של חברי הקבוצה. הרכב הקבוצות נתון לשיקול דעת יוזמי הקבוצה. ראש הקבוצה מצופה לפעול במקצועיות ובהגינות. בין חברי הקבע של הקבוצות יהיה רוב מספרי לדוקטורנטים מהאוניברסיטה העברית, אך ניתן להזמין גם תלמידים וחוקרים צעירים מאוניברסיטאות אחרות, ושותפים יצירתיים אחרים שיכולים לתרום לקידום הסוגיה המשותפת.
למידע נוסך עיינו בקובץ המצורף.

הטוב הרע והפרה

פברואר 28, 2016

בסמסטר ב' נוספה סדרת מפגשים ייחודית שבמסגרתה נלמד את יסודות שפת האווסטה, כתבי הקודש הזורואסטרים, בהנחיית ד"ר מיגל-אנחל אנדרס-טולדו. מדובר בשפה איראנית עתיקה הדומה מבחינות רבות גם לחלקים הקדומים של הסנסקריט. קבוצת הקריאה הינה יחודית בארץ וכבר שנים רבות לא היה קורס או קבוצת קריאה המוקדשת לנושא. הקבוצה חשובה לכל העוסקים בחקר דתות, ובייחוד דתות איראניות והודו-איראניות ויכולה לעניין גם בלשנים והיסטוריונים של המזרח הקדום. המפגשים יתקיימו אחת לשבוע בימי ג' בשעות 1800-1630.

 

תוצר משותף של קבוצת החברותא "יצירת מקום" והקליניקה האורבני

נובמבר 23, 2015

רצינו לעדכן אתכן שלמרות שהקבוצה לא תמשיך את הפעילות בשנה הקרובה - הקבוצה שותפה בפרסום נחמד שמסכם חלק מהפעילות שקיימנו בשנה שחלפה.

בחודש מאי 2015 הקליניקה האורבנית באוניברסיטה העברית ארגנה כנס ארצי בנושא Placemaking וחברי הקבוצה שלנו ליוו את הכנס. כל זאת הסתכם בפרסום של הקליניקה שאליו צורפו כמה מאמרים קצרים ששבעה מחברי הקבוצה שלנו כתבו.

 אז - 

תודה רבה לאמילי סילברמן - מנהלת הקליניקה האורבנית

תודה רבה להילה בר-נר - העורכת והרכזת של כל הפרויקט הזה

More

Upcoming Events

לימוד בחברותא

לעמוד הויקי של הקבוצות

האוניברסיטה העברית רואה בהכשרת תלמידי מחקר את אחת המשימות החשובות ביותר שלה. זוהי משימה לאומית כמו גם משימה אוניברסאלית. עתידנו טמון בתלמידי המחקר ופיתוח מסגרות הכשרה ולימוד אשר יעצימו את החוויה הלימודית ואת הניסיון המחקרי. האוניברסיטה העברית העמידה את הדוקטורנטים הראשונים בארץ והכשירה את מיטב סגל ההוראה באוניברסיטאות שנוסדו אחריה.

האוניברסיטה שימשה ועדיין משמשת כמרכז המוביל בארץ בהכשרת דוקטורנטים. אנו נמצאים כיום בתנופה של עשייה בתחום זה. חלק חשוב בהכשרת תלמידי המחקר הוא התקשורת האינטלקטואלית והמחקרית עם דוקטורנטים אחרים מחוץ למסגרת הלימודים הפורמאלית. על מנת לסייע במטרה זו יזמנו את "לימוד בחברותא", קבוצות דיון של דוקטורנטים המיועדות לעודד את הפעילות האקדמית המחקרית והאינטלקטואלית הבין- תחומית מחוץ למסגרת ההוראה. הפרויקט פועל במסגרת ניסויית החל משנת תשס"ט. בשנת תשס"ט הוקמו בפעם הראשונה חמש קבוצות דיון בנושאים שהוצעו על ידי הדוקטורנטים במדעים העיוניים. כל קבוצת דיון מצופה לערוך עד כ-10 מפגשים בשנה ולכלול בין 5 ל- 12 דוקטורנטים מקשת רחבה של תחומים ודיסציפלינות. דו"חות שוטפים ומסכמים על פעולותיה יועלו לאתר השיתופי של הפרויקט. אנו מזמינים אותך לעקוב אחרי פעילותינו ולהצטרף לקבוצות הדיון.