טיפול וייעוץ בין תרבותי: מחשבה, יישום, וחשיבה מחדש

טיפול וייעוץ בין תרבותי: מחשבה, יישום, וחשיבה מחדש

מה הקשר בין טיפול נפשי ובין תרבות? כיצד ניתן להתאים את הטיפול והייעוץ להקשר בין תרבותי? האם עזרה וייעוץ תלויים בערכים? עד כמה העזרה משרתת את ערכי העוזר, ועד כמה את ערכי הנעזר? מה בין עזרה לכפיה?
רקע:

הפסיכולוגיה ומקצועות הייעוץ התפתחו בעת המודרנית ובתרבות המערבית. לפיכך, אנשי מקצוע העוסקים בכך מתקשים פעמים רבות ליישם את הידע שלהם בכדי לעזור ללקוחות מקרב תרבויות אחרות או מקרב מיעוטים תרבותיים. מחקרים מראים כי ההתנהגות, השפה, התפיסה, הרגשות, והמשמעות עשויים להיות שונים משמעותית מתרבות לתרבות. שונות זו מאתגרת את יסודות הפסיכולוגיה והייעוץ. למרות הספרות והכלים הקיימים בתחום, המסגרות הפילוסופיות והתאורטיות שעומדות בבסיסן עדיין זקוקות לביקורת ולפיתוח.
אתם מוזמנים לקחת חלק בקבוצה אינטרדיסציפלינרית ייחודית שמטרתה כפולה: ללמוד על דרכי הטיפול והייעוץ "רגישי התרבות" הקיימים כיום, ובמקביל, לתרום לפיתוח החשיבה התאורטית בתחום.

המפגשים יחולקו בין לימוד של תיאוריה ופרקטיקה מהספרות העדכנית ובין דיון בקבוצה והמשגה מחודשת. אל הדיונים יובאו מקרים למבחן מהספרות ומניסיונם של משתתפי הקבוצה, אשר ישמשו ללימוד והמשגה מחודשת של עקרונות "הטיפול הטוב" בהקשר הבין תרבותי.

שאיפת הקבוצה להיות רחבה ככל שניתן, והיא פתוחה לכל משתתף המוצא בנושא עניין,
הן מדיסיפלינות תיאורטיות (כגון פילוסופיה, סוציולוגיה, אנתרופולוגיה, לימודי תרבות ופסיכולוגיה)
והן יישומיות (כגון פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית, ייעוץ חינוכי וארגוני).

לרשות הקבוצה תעמוד מסגרת מושגית התחלתית מתחום הפסיכולוגיה החברתית/סוציולוגיה: תיאור תרבות באמצעות הערכים שעומדים בבסיסה (תיאוריית הערכים של שוורץ). בנוסף, יעשה שימוש בחקר מקרים במתודת "למידה מהצלחות" (פרופ' יונה רוזנפלד) לצורך חילוצם של עקרונות פעולה אשר נמצאו כמיטיבים.

הקבוצה הוקמה ע"י מתי אנג'ל (המחלקה לפסיכולוגיה) ואוראל בני עמנו (המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה) ופועלת זו השנה השניה בהנחיית אוראל.

הקבוצה תיפגש אחת לחודש.

מוזמנים ליצור קשר:

עמנו, אוראל בני
המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
OrelB.Amano@mail.huji.ac.il

יש להירשם בקישור: https://goo.gl/forms/yfv90lmTfg1x1zh72.


For PhD students and whom it may be of interest: an interdisciplinary learning group
Cross Cultural Therapy and Consulting: Thought, Application and Reflection

What is the interaction between psychotherapy and culture? How can we modify and adjust therapy and counseling to fit different cultural contexts? Does providing help interlocked with values? To what extent does the help provided meant to fulfill the values of the helper, or those of the help seeker?

Background:

psychology and counseling professions have developed in the context of modern Western culture. Thus, help providers who work in these professions often find it difficult to apply their knowledge and skills to help clients from other cultures or from cultural minorities. Studies have shown that behavior, language, social perception, emotions, and meaning may vary significantly from one culture to another. This variance challenges some of the conceptions underling modern psychology. Despite the growing literature on cross cultural practices, the philosophical and theoretical frameworks in this field still require critical examination and further development.
You are invited to take part in a unique and interdisciplinary learning group, which has dual aims: to learn the current "culturally sensitive" approaches and practices, and to contribute to the development of theoretical thought in the field.

The meetings will be divided between the study of theory and practice from the recent literature and between discussion and re-conceptualization of the knowledge in this field. Case studies will be brought before the group by group members from their experience and from the literature. This “field” experience will be further used to generate new knowledge and to re-conceptualize current knowledge around “best practices”. The group aspires to be as broad and inclusive as possible, and is open to all participants interested in the subject matter, both from theoretical disciplines (such as philosophy, sociology, anthropology, cultural studies and psychology) and from practical disciplines (such as psychology, social work, educational counseling and organizational consulting). The group could form its own theoretical framework, stemming from the participants contribution. Nevertheless, it is proposed to use an initial conceptual framework from social psychology / sociology: the description of culture through the values ​​underpinning them (Schwartz’s cultural values). In addition, we will inquire case studies, using the "Learning from Success" method (Prof. Jonah Rosenfeld).

The group was created by Matityah Angel (The Dept. of Psychology) and Orel B. Amano (The Dept. of Sociology & Anthropology), and currently coordinated by Orel in its second year of activity.

The meetings will take place once a month
:Feel free to contact me

Amano, Orel Benny

The Department of Sociology and Anthropology

OrelB.Amano@mail.huji.ac.il

.To register follow this link: https://goo.gl/forms/yfv90lmTfg1x1zh72

 

 

 

מועדי המפגשים ומיקומם

מועדי המפגשים הפרונטליים ומיקומם

יום שישי ה-18 לנובמבר (האוניברסיטה העברית, הר הצופים)

יום חמישי ה-24 לנובמבר (המרכז לבריאות הנפש, באר שבע)

יום שני ה-30 לינואר (האוניברסיטה הפתוחה, רעננה)

יום שישי ה-24 לפברואר (מפגש כפול- כנס Brain Gain 2017) (האוניברסיטה העברית, הר הצופים)

יום שלישי ה-21 למרץ (אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, באר שבע)

יום רביעי ה-17 למאי וחמישי ה-18 למאי (מפגש כפול- כנס האגודה האנתרופולוגית הישראלית) (מרכז קהילתי, כפר קאסם)

יום שני ה-26 ליוני (האוניברסיטה העברית, הר הצופים)

יום חמישי ה-6 ליולי (האקדמית תל אביב-יפו, יפו)

 

מן הנעשה במפגשים

מפגש ראשון: הדרך עד כה

המפגש הראשון התקיים ביום שישי ה-18 לינואר באוניברסיטה העברית. במפגש זה שוחחנו על השנה החולפת, הצגנו משתתפים חדשים וקבענו מתווה טנטטיבי לשנה הנוכחית. במהלך השיחה עלתה החשיבות של קבוצה מגובשת שמתכנסת לצורך משימת חקר. במקביל להצגת חשיבות זאת, הועלו גם הקשיים בשימורה של קבוצה זאת תוך כדי לימודי הדוקטורט.


מפגש שני: הכל מכתוב והרשות נתונה

המפגש השני התקיים ביום חמישי ה-24 לנובמבר במרכז לבריאות הנפש באר שבע. מפגש זה, אשר נועד במסגרת הכנס "הכל מכתוב והרשות נתונה: הנגשת בריאות הנפש לאוכלוסייה רב תרבותית בדרום", היה פרי ארגונו של ד"ר יוני גז, אחד ממשתתפי רשת החוקרים של הקבוצה. במהלך הכנס הוצגו הקשיים המלווים את הדינמיקה היום יומית בטיפול בין תרבותי והתקיים דיון ענף במסגרת פאנל מומחים. בין הדוברים בכנס היו גם פרופ' מולי להד, נשיא מרכז "משאבים" לפיתוח משאבי התמודדות ומיסודו של המרכז לשעת חירום, שנשא הרצאה בנושא "אתגרים בעבודה בין ורב תרבותיות" ופרופ' מרוואן דוירי, יושב ראש ארגון "עדאלה" – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל,  ששוחח על "פסיכותרפיה רגישת תרבות: המקרה הערבי".


מפגש שלישי: הכנס הסוציולוגי

המפגש השלישי של קבוצת המחקר התקיים ביום שני ה-30 לינואר באוניברסיטה הפתוחה ברעננה. במפגש זה החלטנו להתכנס במסגרת הכנס השנתי של האגודה הסוציולוגית הישראלית. במהלך הכנס ישבנו במושבים מקבילים ובעיקר סביב המושב של "גבולות במשא ומתן: בין חברה לרפואה מטעם קהילת בריאות ורפואה". במסגרת המושב פגשנו גם משתתפים חדשים והחלטנו לפרסם קול קורא מחודש לשם הרחבה המליאה המשתנה.  


מפגש רביעי וחמישי: תערוכת Brain Gain 2017

מפגש זה התקיים כמפגש כפול ביום שישי ה-24 לפברואר באוניברסיטה העברית, זאת במסגרת תערוכת Brain Gain 2017 שמאורגנת זאת השנה השנייה על ידי ראש הקבוצה, עמנו אוראל בני מהמחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אנג'ל מתי מהמחלקה לפסיכולוגיה ואופיר יעקב מבית הספר לחינוך (שלושתם דוקטורנטים באוניברסיטה העברית). הכנס מהווה יוזמה שלנו כדוקטורנטים עבור חברינו הדוקטורנטים, ובמסגרתו השנה לקחה חלק קבוצת המחקר, הן דרך הגעה ותמיכה, והן דרך השתתפות פעילה באמצעות הצגת נושא המחקר. במהלך הכנס הדגשנו את חשיבות הנושא של תקשורת המדע ואירחנו את ד"ר מיכה גודמן (כותב רב המכר "סודותיו של מורה נבוכים") אשר שוחח על "חיים אקדמיים או חיים ציבוריים". במהלך הכנס נפגשו חברים מקבוצת המחקר גם עם משתתפים מקבוצת המחקר "תקשורת המדע". מידע נוסף על קבוצת תקשורת המדע ניתן למצוא בקישור הבא:

http://limudchevruta.huji.ac.il/book/%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%A...


מפגש שישי: נפש, תרבות ונגב

מפגש זה התקיים ביום שלישי ה-21 למרץ באוניברסיטת בן-גוריון בנגב. במהלך המפגש הכרנו משתתפים חדשים והרחבנו את ידיעתנו אודות תפיסות של נפש בקרב אוכלוסיות בין-תרבותיות מגוונות.


מפגש שביעי ושמיני: הכנס האנתרופולוגי

מפגש זה התקיים ביום רביעי ה-17 למאי וחמישי ה-18 למאי במסגרת הכנס האנתרופולוגי הישראלי שעיסוקו השנה בנושא של בין "עבודה" ל"שדה": חשיבה על ייצור ידע ועל זהות מקצועית באנתרופולוגיה עכשווית. במהלך הכנס נפגשנו גם עם משתתפים מקבוצת המחקר "תקשורת המדע".


מפגש תשיעי: טיפול תרבותי ותרבות טיפולית

מפגש זה התקיים ביום שני ה-26 ליוני באוניברסיטה העברית והיה במתכונת פתוחה לסטודנטים לתארים ראשונים. במהלך המפגש אירחנו תלמידים ממגוון תחומי לימוד שמתעניינים במערכת היחסים שבין טיפול ותרבות, ופגשנו משתתפים אורחים מאוניברסיטת בן-גוריון שבנגב שנכחו במפגש נפש, תרבות ונגב.


מפגש עשירי: סיכום

מפגש זה התקיים ביום חמישי ה-6 ליולי במכללה האקדמית תל אביב-יפו. במהלך המפגש סיכמנו את מפגשי הקבוצה בסמסטר זה ושוחחנו על עתידה של הקבוצה, כפי שיצוין בהמשך.
 

תכניות להמשך הקבוצה

זאת השנה השנייה של קבוצה זאת והיא הייתה רוויה כל טוב. לאור מבנה תכנית לימוד בחברותא, ולאחר דיון מעמיק ותומך עם ראש התכנית פרופ' רז חן-מוריס והחברים בה, נראה כי בשנה הבאה עתידה לצאת הקבוצה לדרך עצמאית שתתבהר בהמשך. התרומה של תכנית לימוד בחברותא הייתה, ועודנה, משמעותית מעבר לכל ספק והיינו שמחים לקשור את קבוצתנו אליה גם בעתיד.

 

לחברות בקבוצה ולשמירה על קשר:

עמנו, אוראל בני
המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
OrelB.Amano@mail.huji.ac.il

מומלץ להירשם בקישור: https://goo.gl/forms/yfv90lmTfg1x1zh72.