רגשות, פילוסופיה ומה שביניהם

בעשור האחרון החלה פריחה משמעותית ביותר של העיסוק הפילוסופי ברגשות, שנמצאת כעת בשיאה, זאת במקביל לעיסוק גובר ברגשות בתחומים אחרים כמו פסיכולוגיה וכלכלה. במובן מסוים ניתן לומר שהעיסוק הפילוסופי בנושא מאגד בתוכו את ריבוי נקודות המבט של התחומים השונים בנוגע לרגשות ומאתגר את ההנחות השונות של התחומים השונים ומהווה אשנב למורכבותו של מושג הרגש. מטרת הקבוצה היא לנסות ולעזור למשתתפים בה להבין מורכבות זו, תוך הפרייה הדדית של התפיסות המקצועיות השונות של רגשות, שקשורות לתחומי העיסוק של המשתתפים בקבוצה. הדגש הפילוסופי של הקבוצה יאפשר מבט-על וניתוח שיטתי של נקודות המבט הללו וכך יאפשר גם לדוקטורנטים שאינם עוסקים בפילוסופיה במישרין להעזר בתובנות שיעלו מדיון זה.

הקבוצה תעסוק בכמה נושאי ליבה ובנושאים נוספים, על פי חשיבותם למשתתפים, ביניהם: 1) מהו רגש? 2) הקשר בין רגשות ובין ערכים ומוסר; 3) רגשות רציונאליים ומוצדקים; 4) איזה ידע יכולים רגשות לספק לנו?

כל פגישה תנוהל על-ידי אחד המשתתפים, כאשר בכל פגישה נדון באחד מתתי-הנושאים שיבחרו. בתחילת הפגישה נעסוק בנושאים המרכזיים שעולים מחומר קריאה שיופץ לפני המפגש ובהמשכה נקיים דיון פילוסופי עקרוני בנושא זה, מעבר לחומר הקריאה, תוך חיבור לעיסוקיהם של המשתתפים.

ראש הקבוצה:

אבי קינן, פילוסופיה