גוף בהתהוות: כח, רגש והגוף הממוגדר

בעשורים האחרונים ניכרת התעניינות מדעית בייצוגים תרבותיים, בחוויות, בפרקטיקות ובמופעים שונים של גוף. האופן שבו נתפס הגוף בזירות חיים שונות משקף באופן עמוק את הכוחות החברתיים, התרבותיים והכלכליים של המודרניות המאוחרת. ברצוננו לבחון הבניות תרבותיות עכשוויות של הגוף המגדרי

באמצעות עיסוק בתצורות המגוונות בהם נשים וגברים חווים, תופסים ומשתמשים בגופם בהקשרים ובמוסדות שונים, במפגש עם טכנולוגיה, במהלך פרקטיקות של שינוי גוף ועוד. על בסיס זה נבדוק כיצד פרקטיקות אפקטיביות שונות מהוות חלק מהפרויקט של העצמי המודרני, וכיצד חוויות גופניות מתחברות לפוליטיקה של רגשות ושל כוח. נבקש להתחקות למשל אחר האופנים בהם תופסות נשים מקבוצות חברתיות שונות את כוחן החברתי הפוליטי ונבדוק מהו מקומם של רגשות וגוף בתפיסות הללו. נדון עוד במשמעותו ובמקומו של הגוף באמצעות התבוננות ובחינה של מושגים כגון פתולוגיה, אחרוּת, קשר בין גוף לעצמי וכדומה.

מטרת הקבוצה הינה להוות מרחב למידה לתלמידי מחקר אשר מתעניינים בשילוב בין עולמות התוכן הללו ולסייע בהתפתחות אישית ומקצועית. זאת ועוד באמצעות קריאה מעמיקה בטקסטים מתחומי ידע שונים כגון מדעי הרוח, החברה והתרבות, המאפשרים עיון רב-גוני בתיאוריות מרכזיות בתחום ובחשיבה על יישומן ככלי ניתוח. החלק הראשון של סדרת המפגשים יוקדש להיכרות עם טקסטים תיאורטיים מרכזיים הקושרים ומפרקים ממדים של גוף, מגדר, רגשות וכוח.

במהלך החלק הראשון של המפגשים נארח חוקרים בולטים לדיונים בנושאים בהם עוסקת הקבוצה. בחלק השני יציגו משתתפי הקבוצה תוצרי עבודות שיזכו לדיון ולמשוב מחברי הקבוצה. אחת ממטרות הקבוצה היא להביא לפרסום של משותף של תוצרים כתובים.

לעמוד הויקי של הקבוצה