תקשורת המדע | Science & Communication

תקשורת המדע

מבט אינטרדיסציפלינרי על מערכת היחסים בין מדע, אקדמיה וחברה

אחת ההנחות בעולם המדע גוזרת שידע מבוסס על השדה ולא נוצר בו, דבר שלעתים יוצר חלוקה בין המדען להדיוט, ובין הסביבה למגדל השן. אף שנראה שישנה מגמה של שינוי באופן בו מדענים תופסים את מקומו של הציבור בעבודתם, עיקר ההתכתבות נשארת בגבולות העולם המדעי, ואף שתלמיד המחקר גדוש בידע, ידו קצרה בעולם המעשה. בהתחשב בכך, קבוצה זאת עוסקת בערך החברתי של ידע אקדמי ובערך האקדמי של ידע חברתי.

תוך התמקדות בעבודות החקר של המשתתפים ודרך שיתוף אקדמי, מקצועי וחברתי, הקבוצה דנה באופנים שבהם מתכתבים מדע ואקדמיה עם הספירה הציבורית, ומכוונת ליצירת שיח אינטרדיסציפלינרי במקביל לפעילויות חוץ מוכוונות מעשה המסתמכות על למידה משותפת. תחילה, יוצגו המסגרות הקונספטואליות של לימודי מדע, טכנולוגיה וחברה (Science, Technology and Society; STS) ושל הבנה ציבורית של המדע (Public Understanding of Science; PUS). מסגרות אלו יהיו פתוחות לשינויים בהתאם לתנודות בקבוצה.

מטרות הקבוצה הן מתן קול לידע המופק מהספירה הציבורית כאמצעי אינפורמטיבי שווה ערך לידע המופק עליו, ויצירת מסגרת אינטרדיסציפלינרית הלקוחה מעולם המעשה ומידע מבוסס ניסיון. באופן ספציפי, הקבוצה תהווה מרחב למידה לכל המעוניין להפיק מעבודתו האקדמית ערך מוסף גם מחוץ לגבולות האקדמיה. בכך, הקבוצה תהווה תשתית למחקרי פעולה שיאפשרו איתור צרכים והערכות מצב תוך למידה שיתופית עם הציבור הרחב. כך, יהיה ניתן לצור לא רק ידע מעוגן בשדה (Grounded Theory) אלא גם ידע שמתכתב עמו (Shared Theory).

הקבוצה תיפגש אחת לחודש בימי שישי.

מוזמנים ליצור קשר:

עמנו, אוראל בני
המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
OrelB.Amano@mail.huji.ac.il

יש להירשם בקישור: https://goo.gl/forms/d84mmq1SecJHx6Dk2.

Science & Communication

An Interdisciplinary Observation on the Relationship between Science, Academia & the Public Sphere

One of the assumptions in the scientific world is that knowledge is created in the field but not created by it, something that may create a segregation between scientists and lay people, and between the public environment and the ivory tower. Though there seems to be a change in the way that scientists perceive the status of the public sphere in their work, the majority of their discussions stay at the boundaries of their scientific sphere(s). And while researchers may have advanced theoretical knowledge, such knowledge is neither easily applied in practical situations nor easily translated into non-specialist language.

Acknowledging that, this research and discussion group addresses the intersection between the academic and the public sphere. Through open conversations on the participants' works, and by academic, professional and supportive collaborations, this group aims to produce interdisciplinary discourse in addition to concrete contribution at the public sphere. In order to accomplish that, the tentative conceptual frames of the group are Science, Technology and Society (STS) and Public Understanding of Science (PUS). These frames may change in accordance with the dynamics of the group.

In its essence, this group is intended for all research students, from any department, who feel that the open discussions can provide additional value to their academic work. The main goals of the group are to actively acknowledge the informative voice of the public sphere as an equal companion to the academic information on it, and to create an interdisciplinary experience-based frame. Thus, we will be able to focus not only on grounded theory, but on shared theory as well.

.The meetings will take place once a month on Fridays

:Feel free to contact me

Amano, Orel Benny

The Department of Sociology and Anthropology

OrelB.Amano@mail.huji.ac.il

.To register follow this link: https://goo.gl/forms/d84mmq1SecJHx6Dk2

מועדי המפגשים ומיקומם

מועדי המפגשים הפרונטליים ומיקומם

יום שישי ה-18 לנובמבר (האוניברסיטה העברית, הר הצופים)

יום שישי ה-27 לינואר (האוניברסיטה העברית, הר הצופים)

יום שישי ה-24 לפברואר (מפגש כפול- כנס Brain Gain 2017) (האוניברסיטה העברית, הר הצופים)

יום שישי ה-31 למרץ  (האוניברסיטה העברית, הר הצופים)

יום שלישי ה-18 לאפריל (הטכניון, חיפה)

יום רביעי ה-17 למאי וחמישי ה-18 למאי (מפגש כפול- כנס האגודה האנתרופולוגית הישראלית) (מרכז קהילתי, כפר קאסם)

יום שני ה-22 למאי (אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן)

יום שני ה-26 ליוני (האוניברסיטה העברית, הר הצופים)

 

מן הנעשה במפגשים

מפגש ראשון: מבוא והכרות

המפגש הראשון של קבוצת המחקר התקיים ביום שישי ה-18 לנובמבר באוניברסיטה העברית. המפגש היה מבואי באופיו ובמהלכו נעשתה הצגה עצמית של המשתתפים והתקיים דיון על מטרות הקבוצה ותוצרים פוטנציאלים מהפעילות בה. בין המטרות שהועלו הוצגה החשיבות של שילוב משתתפים מהציבור הרחב כחברים שווים בקבוצה, הובהר שיש חשיבות ליצירת מסגרת בין-מחלקתית שאינה רק תאורטית אלא גם מבוססת ניסיון מעשי, והודגשה השאיפה להעניק לעבודתם של חברי המחקר ערך פרקטי תוך שיתוף עמיתים.
 

מפגש שני: המשך מבוא והכרות

המפגש השני של קבוצת המחקר התקיים ביום שישי ה-27 לינואר באוניברסיטה העברית. כמפגש שכלל ברובו משתתפים חדשים, נעשתה הצגה עצמית של המשתתפים והתקיים דיון נוסף על מטרות הקבוצה ותוצרים פוטנציאלים מהפעילות בה. הוחלט שבראש ובראשונה חשוב להתגבש לא רק כקהילה בין-מחלקתית אלא גם כקהילה בין-אוניברסיטאית שכן מפגש זה הכיל מגוון של חוקרים שלמדו או לומדים בשישה מוסדות לימוד שונים (אוניברסיטת בר-אילן, מכון ווייצמן למדע, אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה העברית, אוניברסיטת קולומביה ואוניברסיטת תל-אביב).
 

מפגש שלישי ורביעי: תערוכת Brain Gain 2017

מפגש זה התקיים כמפגש כפול ביום שישי ה-24 לפברואר באוניברסיטה העברית, זאת במסגרת תערוכת Brain Gain 2017 שמאורגנת זאת השנה השנייה על ידי ראש הקבוצה, עמנו אוראל בני מהמחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אנג'ל מתי מהמחלקה לפסיכולוגיה ואופיר יעקב מבית הספר לחינוך (שלושתם דוקטורנטים באוניברסיטה העברית). הכנס מהווה יוזמה שלנו כדוקטורנטים עבור חברינו הדוקטורנטים, ובמסגרתו השנה לקחה חלק קבוצת המחקר, הן דרך הגעה ותמיכה, והן דרך השתתפות פעילה באמצעות הצגת נושא המחקר. במהלך הכנס הדגשנו את חשיבות הנושא של תקשורת המדע ואירחנו את ד"ר מיכה גודמן (כותב רב המכר "סודותיו של מורה נבוכים") אשר שוחח על "חיים אקדמיים או חיים ציבוריים". במהלך הכנס נפגשו חברים מקבוצת המחקר גם עם משתתפים מקבוצת המחקר "טיפול וייעוץ בין-תרבותי". ניתן למצוא מידע נוסף על קבוצת מחקר זאת בקישור הבא: http://limudchevruta.huji.ac.il/book/%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C-%D7%....
 

מפגש חמישי: מהפכת הגגות הסולאריים

מפגש זה התקיים ביום שישי ה-31 למרץ באוניברסיטה העברית. במהלך המפגש הציג גל שופרוני את המיזם המיוחד שלו בנושא מהפכת הגגות הסולאריים. ניתן למצוא מידע נוסף על המיזם בקישור הבא: http://www.rooftop.co.il/.

 

מפגש שישי: מתקשרים מדע

ביום שלישי ה-18 לאפריל הוזמן ראש הקבוצה, עמנו אוראל בני מהמחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, להציג את קבוצת המחקר בפני קבוצת תקשורת המדע בפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה בטכניון. במהלך המפגש דנו בפעילות קבוצת המחקר וחשיבותה וכן בשיח לגבי מדע ותקשורת המדע בישראל ובעולם. ניתן למצוא מידע נוסף על קבוצה זאת בקישור הבא:

 http://edu.technion.ac.il/r_and_d/%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%AA-%....

 

מפגש שביעי ושמיני: הכנס האנתרופולוגי

מפגש זה התקיים ביום רביעי ה-17 למאי וחמישי ה-18 למאי במסגרת הכנס האנתרופולוגי הישראלי שעיסוקו השנה בנושא של בין "עבודה" ל"שדה": חשיבה על ייצור ידע ועל זהות מקצועית באנתרופולוגיה עכשווית. במהלך הכנס נפגשנו גם עם משתתפים מקבוצת המחקר "טיפול וייעוץ בין-תרבותי". ניתן למצוא מידע נוסף על קבוצת מחקר זאת בקישור הבא: http://limudchevruta.huji.ac.il/book/%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C-%D7%....

 

 

מפגש תשיעי: על היבטים חברתיים של מעקב ופיקוח

מפגש זה התקיים ביום שני ה-22 למאי באוניברסיטת בר-אילן במסגרת כנס של קהילת לימודי ידע, מדע וטכנולוגיה של האגודה הסוציולוגית הישראלית בנושא "סוגיות חברתיות של מעקב ופיקוח". במהלך הכנס נפגשנו במתכונת מצומצמת ולקחנו חלק בדיונים שעסקו בנושאים המחברים בין מדע (בעיקר בהיבטים הטכנולוגיים שבו) להשלכות על פרטיות בחברה. הרצאת המליאה הייתה של פרופסור קרין נהון בנושא "המאגר הביומטרי: סיפור על טכנולוגיה, מדינה וחברה".  ניתן לצפות בחוברת התקצירים בקישור הבא:

http://oba4u.co.il/Mag/OBA/2017/May2017/WebPage/index.html#page/12

 

מפגש עשירי: סיכום

מפגש זה התקיים ביום שני ה-26 ליוני באוניברסיטה העברית. במהלך המפגש סיכמנו את מפגשי הקבוצה בסמסטר זה ושוחחנו על תכניותינו לשנה הבאה, כפי שיצוין בהמשך.

 

 

תכניות להמשך הקבוצה

זאת השנה הראשונה של הקבוצה ועיקר פעילותה במהלך תקופה זאת הייתה לבנות תשתית למחקרי פעולה שיאפשרו איתור צרכים והערכות מצב תוך למידה שיתופית עם הציבור הרחב. בעוד שהקמת הקבוצה נבעה, בין השאר, מתוך צורך לתת במה ללימודי מדע, טכנולוגיה וחברה, הרי שמפגשי הקבוצה אפשרו גם כר פורה לעיסוק החשוב ביחסי הגומלין שבין פרקטיקה לאקדמיה. ברצוננו בשנה הבאה לחזק קו זה ולפעול להעשרת התחום של מדע, טכנולוגיה וחברה באוניברסיטה העברית, הן דרך העצמה של משתתפי הקבוצה והן דרך יציאה לפעילויות חוץ מוכוונות מעשה (כדוגמת הדרכות, סדנאות, סיורים ומעורבות חברתית בקהילה). תכנית מעודכנת ומפורטת תשלח בהמשך. נשמח מאוד להמשיך את הקבוצה גם בשנה הבאה.

 

לחברות בקבוצה ולשמירה על קשר:

עמנו, אוראל בני
המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
OrelB.Amano@mail.huji.ac.il

מומלץ להירשם בקישור: https://goo.gl/forms/d84mmq1SecJHx6Dk2.