חדשות

קול קורא לשנת הלימודים - תשע"ז

יולי 2, 2016
תלמידי דוקטורט באוניברסיטה העברית מוזמנים להגיש הצעות להקמת קבוצות דיון, מחקר או כתיבה, לקראת שנת הלימודים תשע"ו. מטרות הפרויקט הן לעודד פעילות אקדמית, לדרבן חילופין אינטלקטואליים, ולהמריץ שיתופי פעולה מחקריים בין דוקטורנטים, כדי לקדם דיון, חשיבה ומחקר פוריים. על כן, כל קבוצה צפויה לשמש מסגרת השראה ותמיכה ישירה ועקיפה במחקר האישי של כל דוקטורנט. קבוצות דוקטורנטים בחברותא הן לרוב )אך לא בהכרח( רב-תחומיות, העוסקות בנושא מחקרי מובחן, ודנות בכל מפגש בהיבטים השונים והמגוונים של אותו נושא תוך קריאת ספרות מדעית או טקסטים פרי עטם.